Už čoskoro!

Pripravujeme pre Vás novú webovú stránku klubu kde bude možné najsť všetky potrebné informácie o klube, jednotlivých kategóriách, nábore nových členov a veľa ďalších informácií.